Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Samtliga rabatterade priser under kampanj gäller så långt lagret räcker. När det är 0 i lager så gäller ordinarie priser.

Gäller fr.o.m. 23 maj 2022.

Som privatperson så omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler när du handlar via vår webshop.

Köplagen tillämpas vid försäljning till företag.

Följande gäller i huvudsak för webshoppen om ingenting annat anges:
- Alla priser är inklusive moms
- Valutan är svenska kronor (SEK)
- Frakt tillkommer på samtliga varor
- Försäljning till omyndig eller beställare under 18 år är ej godkänd så tillvida att inte godkännande av förmyndare finns.

Reloaded Sweden AB (hädanefter Reloaded) äger rätt att ändra offererade priser på hemsidan och övriga publikationer utan föregående avisering.
Avtalat pris gäller mellan Reloaded och kund om inte annat avtalats eller kommits överens.

Betalningsvillkor

Du som kund accepterar i samband med köp våra villkor för beställning vilket medför ett betalningsansvar.
Betalning av varor kan göras på följande sätt;
- Förskottsbetalning via BankGiro/Bank överföring
- Kortbetalning via Svea Ekonomi
- Faktura- eller delbetalning via Svea Ekonomi

Vid användning av Svea Ekonomi betaltjänster så övergår fodran till Svea Ekonomi. För mer info se en bit ned på denna sida.

För leveranser gäller våra leveransvillkor och gällande hur vi använder insamlade personuppgifter så gäller vår integritetspolicy.

Produktinformation

De produkter som presenteras i vår webshop beskrivs enligt tillverkarens anvisningar eller genom subjektiv bedömning efter användande/test. Varje produkt beskrivs på dess separata produktsida. Eventuella länkar till beskrivningar kan förekomma på dessa sidor. För mer information utöver den som skrivs för respektive produkt så hänvisas konsumenten till tillverkarens hemsida alternativt att kontakta oss för specifika frågor.

Ändring/avbeställning av order

Möjlighet till ändring av ordern finns med förutsättning att den redan inte är skickad. Ändring av ordern sker via epost, se kontakta oss för mer information.
Avbeställning av order kan göras innan meddelande att försändelsen är skickad har utgått.

Ångerrätt

Du har som privatkund rätt enligt lag att ångra ditt köp eller avbeställa din order utan avgift. Reloaded betalar tillbaka värdet för produkten. Returfrakt eller avgift för ej utlöst paket står du som kund för.
Enligt lag har du som omfattas av konsumentköplagen ångerrätt i 14 dagar från och med då du kvitterat ut försändelsen eller den sista delen av försändelsen om ordern kommer i flera försändelser.
Varan ska skickas tillbaka till Reloaded inom 14 dagar enligt lag.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa att varans egenskaper eller funktion. I de fall undersökningen görs i större utsträckning än nödvändigt och därav medför värdeminskning av varan så kan du bli ersättningsskyldig till Reloaded. Använda produkter återtas ej. Ersättningsnivån kan uppgå till varans totala pris. Återsändandet av varor ska ske väl emballerat så att skador på produkten inte uppstår. Om fraktskador i samband med retur utgör orsaken för värdeminskning av produkten görs värdeminskningsavdrag med motsvarande del.

I följande fall gäller inte ångerrätten:
En tjänst som fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt (gäller ej vid köp av produkter)
Varor som snabbt kan försämras (livsmedel och dylikt)
Varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel

Garanti/Reklamation

Garantin för samtliga varor gäller 1 år om inte annat anges. Som privatperson har omfattas du av reglerna om reklamation som finns i konsumentköplagen.

Reloaded förbehåller sig rätten att avhjälpa felet genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom återbetalning. Reloaded väljer dock vilket avhjälpande som ska göras i varje enskilda fall om inte annat överenskommits med kund innan ordern är fullgjord.

Tvist

Reloaded policy är att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer varför en tvist hänvisas till ARN.

Övrigt

Reloaded kan inte hållas ansvarig för olägenheter som uppstår på grund av sådana omständigtheter som Reloaded inte har rådighet över. Väder, krig, uppror, oroligheter, infrastrukturproblem, politiska beslut, andra länders export-/importlagstiftning eller dylika händelser.

Reloaded förbehåller sig rätten att ändra alla information i webshoppen inklusive priser och tekniska specifikationer och produkterbjudande utan att informera innan. Ändringar görs dock inte i ingångna köpavtal.

Priser och informations lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i produkters tekniska specifikationer, slutförsäljning och leverantörers prishöjningar.

Om det inte tydligt framgår så utgörs inte texten på hemsidan någon utfästelse om garanti, användbarhet eller lämplighet. Erbjudanden gäller under den angivna tidsperioden eller så länge lagret räcker.

Dessa försäljningsvillkor kan ändras utan föregående information när som helst.